Практика за кордоном

     Згідно «Положення про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном, затвердженим наказом МінАПК від 15.07.2005 р., № 264 та «Положенням  про проведення практики студентів ЛНАУ за кордоном», затвердженим Вченою радою університету від 25.10.2017р. Протокол № 2  та роз’ясненням Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва МАП України від 21.12.2006 р. № 18-1-1-13/1528, з метою вивчення студентами досвіду організації фермерських господарств  тваринницьких комплексів в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки, вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття теоретичних знань і практичних навичок роботи з нею, а також поглиблення знань англійської або німецької мов міжнародний відділ університету надає можливість студентам усіх спеціальностей проходження практики або стажування у фермерських господарствах  Польщі, Голландії, Німеччини, Угорщини, Данії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Чехії а також США, Канади, Австралії, Нової Зеландії строком від 3 до 12 місяців.

   На сьогоднішній день сектор виробничих практик за кордоном співпрацює з координаторами програм зарубіжних практик. ФОП «Качур», Асоціація Фермерів Данії, ФОП «Леунов» та ТОВ «Міжнародний центр з працевлаштування» – “ILC” – International Labour Centre, ФОП Шуткевич та ФОП Ніканов.

   Ведеться постійне листування з партнерами про наявність місць для розміщення студентів, проводяться консультації за програмами по проходженню практик.

   Щорічно проводиться студентська конференція «Міжнародні практики – важливий крок до майбутньої успішної кар’єри ».

    Проводиться організаційний супровід студентів при оформленні документів на розміщення для проходження практики за кордоном, подачі документів до посольств різних країн.