Про нас

Міжнародна служба поза політикою та поза конкуренцією.
International service is out of politics and rivalry.

    Починаючи з 2002 року в Луганському національному аграрному університеті почала своє функціонування міжнародна служба. Із роками її діяльність розширювалася та вдосконалювалася. Було досягнуто важливих здобутків, показником чого стала Почесна нагорода за високі показники в напрямі «Міжнародна діяльність» у рейтинговому виставковому конкурсі Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011» м. Київ. Деканат по роботі з іноземними студентами в Луганському національному аграрному університеті був створений 15 грудня 2004 року. Метою його діяльності було визначено надання допомоги іноземним громадянам у навчанні, ведення виховної роботи, організація проживання та влаштування побуту іноземців в університеті. Деканом по роботі зі студентами-іноземцями стала кандидат економічних наук, доцент Ольга Володимирівна Орлова-Курилова.

02.jpg

        Протягом 10 років перебування Луганського національного аграрного університету у своїх рідних пенатах у місті Луганську Міжнародна служба плідно працювала та досягла чималих успіхів. Так, якщо у 2003-2004 навчальному році на момент створення деканату) студентів-іноземців із пострадянських країн налічувалося 234 осіб, а з інших країн – 14, то вже через 10 років (а це, повірте, невеликий проміжок часу для налагодження тісних взаємозв’язків з іноземними державами), у 2013-2014 навчальному році на денній та заочній формах навчання їх було вже 1228 осіб. У Луганському національному аграрному університеті навчалися студенти з 28 країн світу.

DSC_1115

          У зв’язку з початком воєнних дій на Донбасі після прийняття рішення про переміщення разом із рідним університетом переїхала й Міжнародна служба, яка вимушена була скоротитися та співробітники вирішили залишити назву деканат по роботі з іноземними студентами. За складних умов переміщення до складу співробітників увійшло лише декілька людей, декілька справжніх професіоналів, навантажених, окрім своїх прямих обов’язків, ще й загальноуніверситетськими завданнями. Розпочали відродження міжнародної служби університету Ольга Володимирівна Орлова-Курилова, Тетяна Анатоліївна Одинцова, Катерина Сергіївна Березенко, Олексій Олександрович Капустін. Вони взяли на себе сім різноманітних напрямів роботи міжнародної служби та зробили все, що було в їхніх силах для відновлення контингенту іноземних студентів в університеті. Деканату по роботі з іноземними студентами вдалося в найкоротший термін налагодити свою діяльність. У складних умовах повної невизначеності в 2015 році було поновлено на денній формі навчання 17 студентів-іноземців, контингент заочної форми навчання становив 80 осіб. Отже, у переміщеному університеті в 2015 році вже навчалося 97 іноземних студентів, і нам вже є, чим пишатися: 25 із них успішно захистили дипломи. Ліцензовані обсяги прийому іноземних громадян відповідно до Державної ліцензії України на підготовку до вступу у ВНЗ іноземних громадян необмежені, а на підготовку за акредитованими напрямами та спеціальностями – 400 осіб на рік. На сьогодні у ЛНАУ в місті Харків навчаються 105 іноземних громадян із восьми країн світу, а саме: Азербайджан, Ірак, Йорданія, Кот д’Івуар, Лівія, Марокко, Сирія, Туркменістан.

168

       Деканат по роботі з іноземними студентами активно й послідовно відновлює масштаби своєї роботи, працюючи зі студентами-іноземцями, які, прибуваючи в Україну, проходять період адаптації до відмінної від звичної їм культури, радицій та звичаїв українського народу, а також до системи освіти в нашій державі. І в усьому цьому їм допомагає деканат по роботі з іноземними студентами.

DSC_1071     Деканат має специфіку у профорієнтаційній роботі, яка насамперед полягає в активній інформаційній політиці щодо надання інформації в різні Посольства про можливість навчання їхніх громадян у нашому університеті. І сьогодні вже відновлені зв’язки й оформлені угоди з контрактерами – фірмами, що сприяють прибуттю іноземців на навчання в Луганський національний аграрний університет до м. Харків. У структурі деканату була відновлена робота підготовчого відділення для слухачів-іноземців з мовної підготовки, яке взяло на себе й напрям підготовки потенційних абітурієнтів, громадян України, до вступу у ВНЗ та складання тестів Зовнішнього незалежного оцінювання. Підготовка слухачів підготовчого відділення здійснюється за 4 напрямами: економічним, медико-біологічним, інженерно-технічним і гуманітарним. Деканатом відновлена робота з органі зації практики та стажування студентів і випускників закордоном. Було відновлено повноцінну роботу мовної студії «Діалог». Навчання в мовній студії здійснюється за 10 програмами в залежності від мови та базового рівня володіння іноземною. Завдяки чому студенти та випускники знову отримали можливість проходження практики на підприємствах та у фермерських господарствах багатьох країн Східної та Західної Європи, зокрема таких, як Великобританія, Данія, Швейцарія, Угорщина, Голландія, Німеччина, Польща, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Франція, а також поза межами нашого континенту, у таких країнах, як Австралія, США, Канада. На сьогодні 42 студента різних факультетів проходять виробничу практику закордоном. За минулий навчальний рік 28 студентів нашого універстету пройшли підготовку з англійської мови в університетській «Мовній студії «Діалог». Також ця студія надає можливість викладачам та співробітникам Луганського національного аграрного університету вдосконалити своє володіння іноземними мовами в зручний для них час.

     Деканат по роботі з іноземними студентами налічував 5 співробітників:
завідувач підготовчого відділення Світлана Василівна Кузнєцова, старший викладач підготовчого відділення Тетяна Анатоліївна, Одинцова, інспектор деканату Сергій Сергійович Сергієнко, секретар деканату Кристина Юріївна Федічева. Очолює деканат по роботі з іноземними студентами незмінний керівник – Ольга Володимирівна Орлова-Курилова, доцент, кандидат економічних наук.

      У 2019 році деканат перейменовано у відділ ро роботі з іноземними громадянами, який очолює Сергій Сергійович Сергієнко.

     Відділ по роботі з іноземними громадянами працює, набуваючи нових партнерів та розкриваючи нові горизонти.