Підготовче відділення

    З метою мовної та спеціальної підготовки іноземних громадян для подальшого навчання в Україні, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації в новому соціально-культурному середовищі, створено підготовче відділення з підготовки до вступу до ЗВО іноземних громадян.

    Іноземним громадянам для якісної мовної підготовки пропонується навчання на підготовчому відділенні (українською і російською мовами).

     Підготовка проводиться за двома напрямами:

  • інженерно-технологічний
 • біолого-технологічний

­Протягом 1 року іноземці вивчають українську або російську мови, географію, математику, фізику, інформатику, біологію та інші дисципліни в залежності від обраного напрямку.

   Викладання дисциплін забезпечується на високому професійному рівні. Студенти забезпечені підручниками, науковою літературою, методичними рекомендаціями та матеріалами.

   Після успішного складання сесії слухач підготовчого відділення отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення.

Снимок

    Свідоцтво державного зразка, отримане іноземцем, дозволяє випускнику ПО продовжити навчання в будь-якому вузі України, також абітурієнти зараховуються на навчання в ЛНАУ за всіма спеціальностями без вступних іспитів.

Тривалість навчання на підготовчому відділенні – від 6 місяців до 1,5 року

Документи, необхідні для зарахування на навчання:

  1. Заява-анкета;
  1. Оригінал і копія документа про попередню освіту;
  1. Оригінал і копія документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішності з навчальних дисциплін;
  1. Оригінал і копія свідоцтва про народження;
  1. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
  1. Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  1. Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 1. 12 фотографій розміром 35х45 мм.

  Документи під номерами: 2, 3, 4, 5 повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку.